חיפוש

צוואה בפני עו"ד או נוטריון – מה ההבדלים?

במהלך החיים כולנו עובדים קשה ומספיקים לצבור ולרכוש נכסים כאלו ואחרים, שבסיום החיים בבריאות ובאריכות ימים, יעברו אל היורשים שלנו. לכן, חשוב שנקבע למי וכיצד נכסים אלו יחולקו לאחר לכתנו. בכדי לתת תוקף למשאלתנו האחרונה, ניתן להביא אותה לידי ביטוי באמצעות צוואה בעלת תוקף משפטי

 

לחשוב על היום שאחרי – עוד היום

כולנו צוברים במהלך החיים רכוש ופריטים שונים, בעלי ערך כספי ממשי, או ערך סנטימנטלי, וההבנה כי בסופו של דבר אנחנו לא חיים לנצח, מחייבת אותנו לחשוב ולהתייחס לאופן חלוקת הרכוש בין היורשים ביום שאחרי לכתנו.

אז אמנם אף אחד לא נהנה לחשוב על היום שאחרי, ועל הרגע בו הנכסים שלו יועברו לידיים אחרות, וכפועל יוצא מכך, אנשים רבים נוטים שלא לערוך צוואה עוד בשלב מוקדם בחייהם. הימנעות מעריכת צוואה המחלקת באופן מסודר, וכפי ראות עיניכם, את הרכוש שלכם, היא מקור למחלוקות ומאבקים על הירושה בין היורשים. לכן, כדי להימנע ממצב לא נעים זה, מומלץ וחשוב לערוך את הצוואה מבעוד מועד ובכך להבטיח שמשאלתכם האחרונה תמולא בצורה המיטבית ביותר.

 

מהי צוואה?

בין הזכויות הבסיסיות העומדות לכל אדם, היא הזכות לבחור ולהחליט על פי רצונותיו ובחירתו האישית, כיצד רכושו יחולק ביום שאחרי לכתו. בכדי לממש ולתת תוקף לאופן חלוקת הנכסים על פי רצונו של האדם, עליו יהיה לכתוב צוואה.

כאשר הצוואה נחתמת על ידי גורם מוסמך, אז היא מהווה למעשה מסמך משפטי, כאשר מילוי ההוראות הכתובות בה, מקנה לפעולה תוקף משפטי. מעבר לחלוקת הרכוש, ניתן להביע בצוואה את רצונו של האדם גם בתחומים נוספים כמו, כיצד יעדיף להיקבר ואיזה חינוך יקבלו ילדיו הקטינים.

 

צוואה בפני עו"ד או נוטריון – הבדלים

חוק הירושה הישראלי מבחין בין 4 סוגי צוואות בעלות תוקף משפטי – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני סמכות שיפוטית כלשהי וצוואה בעל פה. בחירת דרך כתיבת הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של בעל הצוואה, למעט צוואה בעל פה, אותה החוק מתיר לערוך רק בנסיבות מסוימות.

צוואה הנחתמת באמצעות עורך דין או נוטריון, משתייכת לסוג צוואה בפני סמכות שיפוטית. בעוד שצוואה הנחתמת על ידי עורך דין מצריכה חתימתם של שני עדין ונתונה יותר למניפולציות דוגמת טענות בדבר זיוף התאריך, הופעל לחץ על החותם ועוד, חתימת צוואה בפני נוטריון מצריכה את חתימתו שלו בלבד ותוקפה המשפטי חזק יותר, היות והנוטריון נדרש לבדוק לפני החתימה את כשרותו המשפטית של בעל הצוואה וכי הוא נמצא בדעה צלולה ולא נתון ללחצים כלשהם.

 

עו"ד שהוא גם נוטריון?

במדינת ישראל, רק עורך דין אזרח ישראלי, העוסק בתחומו לפחות במשך עשר שנים והוסמך על ידי משרד המשפטים לעסוק כנוטריון יכול לשמש כנוטריון. לפיכך, בבואנו לבחור גורם משפטי שיחתום על הצוואה שלנו ומשאלתנו האחרונה למעשה, רצוי שזה יהיה עורך דין המשמש גם כנוטריון, מנוסה ומקצועי בתחום.

 

עורך דין חותם על טופס צוואה

באותו נושא