חיפוש

עורך דין הוצאה לפועל –  מה זה אומר?

עורך דין הוצאה לפועל מתמחה בליווי חייבים שנפתחו להם תיקים והופעלו אמצעי אכיפה שונים. לשכת ההוצאה לפועל הינה למעשה חלק "הזרוע המבצעת" של בתי המשפט ומשמשת להליך ביצועי ומנהלי. מנגנוני הגבייה של ההוצאה לפועל הוסדרו בחוק הוצאה לפועל על מנת לאפשר לזוכים בהליכים לגבות את חובם ביעילות. במאמר זה נרחיב לגבי תקפידו של הליווי המשפטי בתחום זה.

 

תיק בהוצאה לפועל

ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל במקרה שיש לזוכה פסק דין לטובתו, כמו גם כאשר קיים שטר ערבות, שטר חוב, צ'קים לביצוע, שטר משכנתא, חשבונית שלא שולמה או תובענה לסכום קצוב. בכל המקרים הללו ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל  תוך ליווי של עו"ד הוצאה לפועל לצורך ביצוע הגבייה מצד החייב. עוד על ליווי חייבים ובעלי חוב ראו עורך דין אושיק אליהו דף הבית

 

איחוד תיקים

המחוקק קבע הגבלות שונות על חייבים במטרה להכביד עליהם ולגרום להם לפרוע את חובותיהם. הללו כוללים, עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, רישום הערת אזהרה בטאבו, איסור לייסד תאגיד, עיכוב יציאה מהארץ ועוד. על מנת להסיר את ההגבלות מומלץ להיעזר בעורך דין הוצאה לפועל ולפעול לאיחוד תיקים והסדרה מרוכזת של כלל החובות של החייב בהליך אחד.

 

חדלות פירעון

במקרים רבים על מנת להפסיק את הליכי הגבייה בהוצאה לפועל עורך הדין ימליץ על פנייה להליך חדלות פירעון ומחיקת חובות. עורך הדין ילווה את החייב לאורך שלבי  ההליך. הדבר מתחיל באיתור והגשת כלל המסמכים אשר אינם מצויים ברשותו של החייב. גובה תשלומי החוב בהסדר של חדלות פירעון יקבע לאחר מימוש נכסיו ובהתאם להכנסתו הפנויה מעבודה.

 

הפער שבין ההכנסות להוצאות

על מנת להפסיק את הסחרור הכלכלי של חייבים ולהביא לכדי ביטול הליכים בהוצאה לפועל חשוב לסגור את הפער בין ההכנסות להוצאות באופן חודשי ולהתחיל לחיות ברמת חיים התואמת את ההכנסות מעבודה. לשם כך חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה ולהגיע לגיבוש הסדר חובות בהוצאה לפועל באמצעות משא ומתן עם הנושים או באמצעות ההליך של חדלות פירעון.

 

איזה חובות ניתן למחוק?

מרבית החובות שאליהם נקלע אדם בתום לב, ניתן למחוק או להקטין במסגרת הליך חדלות פירעון והחוק הסדיר את מדרג הקדימויות של בעלי החוב השונים. כידוע לכל עורך דין הוצאה לפועל יש מספר חובות שהוגדרו בחוק כבלתי ניתנים למחקיה. חובות חריגים אלו הם תשלומי עונשין וקנסות שהוטלו על ידי רשות מנהלית או שופטת וחובות נצברים של מזונות לאחר גירושין.

 

סיכום עורך דין הוצאה לפועל

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתפקידו של עורך דין הוצאה לפועל. כפי שציינו, הליווי המשפטי חיוני, הן במימוש חובות והן בהגנה על חייבים לצורך איחוד תיקים, מחיקת חובות והליכי חדלות פירעון. במידת הצורך עורך הדין ילווה את החייב לאורך ההליך עד לקבלת ההפטר ומחיקת החובות לקראת היציאה של החייב לחיים כלכלים מחודשים.

זכוכית מגדלת

 

באותו נושא